تصفیه آب

تصفیه آب مسکونی
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹

تصفیه آب مسکونی

مقدمه این مطلب به عنوان راهنمایی برای تصفیه آب خانگی ساخته شده است ، نه به عنوان یک توصیه. قبل از نصب سیستم تصفیه آب خانگی ، برای مشاوره با گروه گیتی تصفیه آویژه تماس بگیرید. تصفیه فیلتراسیون یک فرآیند فیزیکی است که وقتی مایعات ، گازها ، مواد محلول یا معلق به سطح یا در منافذ یک محیط جاذب...

بیشتر بخوانید
Oil spill cleanup employing magnetite nanoparticles and yeast-based magnetic bionanocomposite
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

Oil spill cleanup employing magnetite nanoparticles and yeast-based magnetic bionanocomposite

Oil spill is a serious environmental concern, and alternatives to remove oils from water involving biosorbents associated to nanoparticles is an emerging subject. Magnetite nanoparticles (MNP) and yeast magnetic biona-nocomposite (YB-MNP) composed by yeast biomass from the ethanol industry were...

بیشتر بخوانید
تصفیه آب ویژه کشاورزان اصفهانی
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

تصفیه آب ویژه کشاورزان اصفهانی

منظور از آب کشاورزی آبی است که در مراحل مختلف رشد، برداشت، فرآوری و بسته‌بندی یک محصول کشاورزی به کار می‌رود؛ مانند آبی که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود، آبی که در زمان استفاده از آفت‌کش‌ها و یا کودهای محلول به کار می‌رود و یا آبی که جهت جلوگیری از سرمازدگی و از دست دادن آب محصول،...

بیشتر بخوانید